Vi ser etter nye kollegaer!

ReSiTec har allerede et velfungerende team av ingeniører, men for ytterligere å forsterke arbeidet  innenfor oppdragsbasert forskning og utvikling, samt å jobbe med nye kilder av råvarer og produkter, skal selskapet nå ansette 2 nye ingeniører. Du vil inngå i teamet som arbeider med prosjekter i nært samarbeid med våre kunder.

Vi søker etter motiverte og utadvendte kandidater som har:

  • Hovedfag eller mastergrad fra Høyskole/Universitet, gjerne innenfor fagområdene prosess, kjemi eller liknende.
  • 5 til 10 års relevant industriell erfaring
  • FoU- og prosjektleder erfaring

Kandidater med erfaring innen pulver, oppredning eller separasjonsteknologi vil være særlig aktuelle.

Vår nye ingeniør må kunne samarbeide godt med andre samt dele kunnskap, erfaringer og informasjon. Du må være klar over egne styrker og svakheter og søke muligheter for å lære mer og utvikle deg videre. Vi forventer også at du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte og er proaktiv kundeorientert av natur.

Vi tilbyr

  • Et innovativt og høyteknologisk kompetansemiljø
  • Muligheten til å bidra i et samfunnsmessig svært viktig område
  • Utstrakt kontakt og samarbeid mot kompetente industrimiljøer og aktører
  • Gode betingelser og et godt arbeidsmiljø

Mer informasjon finner du her!

Henvendelser rettes til Knut Mørk 918 67 308 eller Terje Halvorsen 900 29 911

Kortfattet søknad med CV sendes post@resitec.no. innen 20 mai 2018.

Merk søknaden Prosjektingeniør.