Vil du være en del av teamet i ReSiTec? ReSiTec søker etter prosessoperatører til arbeid i ReSiTec sine anlegg på Krossen i Kristiansand og Glamsland i Lillesand! Vi ønsker en dyktig person med arbeidserfaring fra prosessindustrien. Du må være positiv, sosial, arbeidsom og like å arbeide selvstendig.

Send søknad og CV til monica.moen@resitec.no